Nya relationer går

Men idag gör de nya kommunikationsformerna, såsom direktmeddelanden och e-post, att vi går miste om dessa detaljer. Kan detta inverka på våra relationer? “Vårt sätt att kommunicera med andra och med oss själva är ytterst det som avgör vår livskvalitet”-Anthony Robbins-De nya kommunikationsformerna Är den nya dejten mannen eller kvinnan i ditt liv? Eller är det din längtan efter närhet och bekräftelse som äntligen blir tillgodosedd? ... I GÅR 10.02 RELATIONER. Hej! Skriver detta både för att få råd, men även för att skriva av mig. Jag är 30 år gammal, och det senaste har jag känt mig så oerhört ensam. Missförstå mig rätt- jag har en jättefin kille och en bra relation med mina föräldrar, men det känns som att jag har tappat bort mina vänner det... RELATIONER . 6 tecken på att du är lyckligare singel än i ditt förhållande. Börjar du tvivla på om du och din partner är rätt för varandra och funderar på att göra slut? ... Deppa inte ihop nu när vi går mot mörkare tider. Gör istället hösten till årets mysigaste årstid! ... Så hittar du nya vänner i vuxen ålder . relationer. 5 anledningar till att vänner är så bra för hälsan relationer. ... relationer. Så många människoår går det på ett hundår relationer. Tina Nordström om omställningen med barnen: Man får hitta nya vägar relationer. Charles & Camilla - en kärlekssaga som hämtad ur en film relationer. Relationer Kärlek Privatekonomi. Mest läst: Min ekonomi ... Trots krisen – Gekås i Ullared storsatsar och bygger ut. Så går du i pension i nya skatteparadiset. Intersport stänger tolv ...

Sylian Stenberg (SE) håller tal i Uppsala

2020.09.18 15:39 SylianRiksdagen Sylian Stenberg (SE) håller tal i Uppsala

Sylian Stenberg håller tal på Vaksala torg i Uppsala.
Alla har rätt till någonstans att bo. I dagens Sverige råder det dock brist på bostäder, vilket skapar stora problem för många. Fler och fler ungdomar har svårt att hitta sin första bostad, och många, i synnerhet i storstäderna, tvingas bo hemma allt längre. Detta kan medföra stora problem för individen, att flytta hemifrån är för många det första steget in i vuxenlivet och ökad självständighet. Det är extra problematiskt för personer som lever i svåra familjeförhållanden. Bostadsbristen gör det också svårare för par att separera från dysfunktionella relationer, vilket särskilt drabbar utsatta kvinnor. Kvinnor som idag bor i skyddat boende tvingas ofta stanna kvar där länge än vad som egentligen är nödvändigt, just på grund av bostadsbristen. Detta är oerhört problematiskt.
Bostadsbristen begränsar människors frihet. Personer som vill flytta för att studera eller hitta ett jobb kan hindras från detta på grund av att de inte kan hitta någon adekvat bostad. Vissa väljer att bo i andra hand, men får då ofta betala ockerhyror.
Socialistisk Enhetsfront kommer att jobba på att motarbeta bostadsbristen. Vi vill bygga mer hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill bygga fler studentlägenheter, både individuella och i korridor. Segregeringen är också ett problem som delvis beror på bostadsmarknaden, vi vill därför satsa mer på att bygga blandat: Fler billiga hyresrätter ska byggas i villaområden för att göra det möjligt även för låginkomsttagare att bo där, och fler bostadsrätter och småhus ska byggas i hyresrättsområden för att göra dessa områden mer attraktiva för medelinkomsttagare och högavlönade. Detta kommer minska bostadssegregeringen.
Ibland talas det om marknadshyror, som om detta skulle vara något önskvärt. Marknadshyror skulle drastiskt öka priserna, vilket skapar oerhörda problem. Socialistisk Enhetsfront säger nej till marknadshyror. Dagens bostadsmarknad är redan svår för personer med begränsade resurser, som exempelvis många arbetslösa, sjuka, deltidsarbetare, eller folk som har gamla skulder. Många av de nya lägenheterna har redan höga hyror, marknadshyror skulle göra problemet ännu värre.
Det finns ett växande problem som ibland kallas ”renovräkningar”. Hyresvärdar renoverar lägenheter och höjer sedan hyrorna, ibland markant. Det finns exempel där hyran har höjts med 50, 70, ibland 100 procent, vilket tvingar många att lämna sina hem. Detta är ett exempel på hur girighet i dagens samhälle går framför folkets bästa. I vissa fall är det från utländska riskkapitalister som köper upp hyresrätter för att tjäna stora pengar. Vi behöver en lagstiftning för att motarbeta detta, det slår oerhört hårt mot sjukpensionärer, socialbidragstagare och långtidsarbetslösa i synnerhet. Bostäder ska inte ses som en kugge i det kapitalistiska spelet, utan som en grundläggande rättighet för varje individ. Socialistisk Enhetsfront ämnar vidta åtgärder för att motarbeta alla dessa problem. Vi ser problemen med dagens bostadsmarknad, och vi kommer arbeta för att lösa dem.
Applåder, och Sylian Stenberg stannar kvar för att prata bostadspolitik.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2019.11.27 15:15 vonadler [HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

Under andra världskriget var den svenska underrättelsetjänsten förvånansvärt kompetent.
Den militära underrättelsetjänsten kallades C-byrån efter sin chef Överstelöjtnant Carl Petersén (ibland antas att avdelningschefen Överste Carlos Adlercrutz var upphov till namnet, men så är det inte) hade vitt spridda kontakter inom stora delar av Europas officerskår och använde sig flitigt av de marin- och militärattachéer som var stationerade vis Sveriges legationer (ambassader) runt om i Europa. Dessa hade som uppgift att ha stora kontaktnät inom värdlandets flottor och arméer för att hålla reda på nya innovationer, doktriner och andra stridssätt som uppstod, avsikter och tankar inom värdlandets väpnade styrkor m.m.
C-byrån kom också att använda sig av extensiva kontakter med både motståndsrörelsen och tjänstemän i Danmark och Norge och kontakter med Norges legation i Stockholm, som gick från 3 till 1 100 anställda under kriget. Sverige fortsatte nämligen att erkänna den norska exilregeringen som Norges lagliga regering och inte Quisling och Terbovens norska regeringar, så den norska legationen (ambassaden) blev ett centrum för motståndsrörelse, spionage och agentverksamhet i Norden för de västallierade, en del av vilket kom Sverige till gagn.
Ska vi gå igenom några exempel på framgångar för den svenska underrättelsetjänsten under kriget?
1940-03-31 bekräftar den svenska militärattachén i Tyskland, Överste Curt Juhlin-Dannfelt rapporter från svenska sjömän att tyskarna lastar trupper och krigsmateriel på fartyg i sina Östersjöhamnar. Efter att ha talat med sina kontakter inom tyska armén får en bekräftat att tyskarna är på väg för att invadera Danmark och Norge och varnar sina norska och danska motsvarigheter, samt sina överordnade i Sverige. Det Juhlin-Dannfelt får höra är att tyskarna tror att britterna tänker invadera Norge och inte kommer möta något motstånd, därför måste de själva säkra Norge, samt att det hela är en enorm flankoperation mot Maginotlinjen, där man ska fortsätta till Nederländerna efter Norge (det senare är dock fel).
1940-04-06 har C-byrån på egna vägar bekräftat att tyskarna tänker invadera Danmark och Norge och Överste Carlos Adlercrutz varnar norrmännen. Exakt hur C-byrån får reda på detta är höljt i dunkel, som underrättelsearbete ofta är.
1940-04-08 berättar Överste Horst Rössing, tysk militärattaché i Finland för sin svenska motsvarighet, Överste Gustav "Gösta" von Stedingk om invasionen av Norge och Danmark dagen efter. von Stedingk telegraferar omedelbart utrikesminister Christian Günther, som lika snabbt telegraferar sina norska och danska kollegor om saken. Rössing ville bli militärattaché i Sverige istället för Överste Bruno von Uthmann och trodde han skulle kunna bli hjälpt i det om han hade bra personliga relationer med svenska myndighets- och regeringspersoner.
1940-04-12 går absolut högsta larm i Sverige - underrättelsetjänsten har med kontakter med danska tjänstemän kunnat bekräfta att tyskarna lagt beslag på och flyttat på de danska järnvägsfärjorna. Dessa är på den här tiden så nära roll-on-roll-off man kan komma, och man skulle kunna köra ombord en pansarbataljon, lägga till och bara rulla av den i en svensk hamn. Alla tillgängliga styrkor i Skåne sätts i högsta beredskap, redo för en tysk invasion. Senare visar det sig att tyskarna flyttat färjorna för att britterna lagt minor med flyg i ett försök att sänka dem, och tyskarna ansett att deras normala ankringsplatser inte var säkra nog. Men bara att Sverige inom mindre än 12 timmar från att tyskarna flyttat färjorna vet att de inte är där de ska vara och kan räkna ut vad de ska kunna användas till är imponerande.
Efter invasionen av Norge krävde tyskarna att Norsk Radios avtal med Sverige att få använda svenska telefon- och telegrafledningar genom Sverige och ner till kontinenten skulle fortsätta att gälla. Sverige svarade "Okej" och kopplade in sig för att avlyssna. Trafiken var dock kodad med Geheimschreiber, en version av enigma som i teorin skulle vara ännu svårare att knäcka. Dock lyckades Professor Arne Beurling med papper och penna knäcka de tyska koderna, med lite hjälp av tysk lathet bland signalisterna, som gärna började och avslutade varje meddelande på samma vis. På så vis läste Sverige kring 90% av meddelandena som skickades mellan Tyskland och Norge och kunde varna Stalin för Barbarossa, veta vilka instruktioner den tyska legationen (ambassaden) i Sverige fick inför handelsförhandlingar och därmed veta hur långt man kunde gå i sina krav m.m. Dessutom bytte man information från detta med den finska underrättelsetjänsten, som i utbyte delade med sig av sin information om sovjetiska förehavanden, koder, spioner m.m. Tyvärr avslöjade finnarna det för tyskarna och de ändrade sina koder och gjorde det omöjligt att läsa dem, tills en hjälpsam tysk desertör från Norge tog med sig en hel geheimschreiber sommaren 1944 och vi kunde börja läsa koderna igen.
Under våren och sommaren 1943 byggde tyskarna upp sina styrkor i Norge, bland annat satte de upp 25. Panzer-division och drog upp planer på en invasion av Sverige för att slå ut Sverige om de allierade landsteg i Norge och Sverige ställde sig på deras sida. C-byrån hade kontakter bland de norska hamnarbetarna och tulltjänstemännen i Oslos hamn och lyssnade även på den tyska radiotrafiken. Till exempel fick man noggranna rapporter på tyska stridsvagnsleveranser till Oslos hamn, om att tyskarna lastat ur tusentals kartor över Sverige i skala 1:100 000 i april 1943. När 25. Panzer-division flyttar från Oslo-regionen till Trondheimsregionen i maj 1943 dyker den upp i II. MILO (i Jämtland)s stabsrapporter bara två dagar efter att den flyttats.
När Finland i september 1944 sluter fred med Sovjet arrangerar man i Operation Stella Polaris så att en stor majoritet av personalen, deras arkiv, information och kunskaper i den finska signalspaningen och underrättelsetjänsten evakuerades till Sverige. C.a 750 personer transporterades över till Sverige. De flesta återvände till Finland när det blev klart att Finland inte annekterades eller blev en marionettstat till Sovjet, men mycket av informationen kopierades och blev kvar, vilket gav Sverige ett mycket starkt kort i början av Kalla Kriget vad gällde signalspaning och underrättelsearbete mot Sovjet.
När Sverige under våren 1945 började planera Operation Rädda Norge och att anfalla de tyska styrkorna i Norge om de inte kapitulerade när tyskarna på kontinenten gjorde det och/eller försökte mörda civila eller ta dem som gisslan gjorde underrättelsetjänsten en uppskattning på att det fanns ungefär 100 000 tyska stridande soldater, plus 80 000 man teknisk och administrativ personal i uniform. De verkliga siffrorna var 102 000 och 206 000 teknisk och administrativ personal. De senare var i praktiken värdelösa i varje form av seriös strid, så underrättelsetjänsten hade uppskattat väldigt väl.
Sveriges förmåga att kombinera agenter, militärattachéer, diplomatisk information och signalspaning till en helhet var väldigt god. Till exempel kan man nämna att tyskarna hade stora problem med detta. Studerar man deras information om Sverige och dess väpnade styrkor inför planeringen våren 1943 framstår en hel del luckor. Militärattachén Bruno von Uthmann verkar inte ha konsulterats alls, då han efter kriget skriver att inga planer alls framställdes mot Sverige. Major Karl Ogilvie, som var ansvarig för Sverige på Fremde Heere West verkar mest ha kopierat och klistrat in samma rapport om de svenska väpnade styrkorna varje år - där man skriver att Sverige saknar pansrade och mekaniserade förband, trots att 9:e och 10:e Pansarbrigaden är insatsklara sommaren 1943. C-byrån får även tag på 25. Panzer-divisions stabslägesrapport över Sveriges försvar från 1943-06-25 där det står att Sverige bedömes sakna pansartrupp!
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2019.02.05 17:30 gothrian Samtalet mellan man och kvinna genom tiderna.


M:tja K:Tjena. M:du, vi har ju just börja bygga samhällen och så. Och vi har evigt liv, så det kanske är bra om vi kommer överenns? K: Det låter bra. För jag har just fått reda på att en rivaliserande stam ska anfalla oss för att ta våra jaktmarker. M:Fan det låter inte bra! Men vi är väl en ganska stor stam? K: Ja jag räknade och vi är exakt 150 kvinnor och 150 män. M: Okej! Men om vi ska försvara oss så kanske det är bra att ta reda på hur många som kommer dö i striden, så vi vet hur mycket resurser det här kommer kosta? K:Redan tänkt på det, 80-100 personer kommer antagligen dö. M:Men fan vad hemskt! K:ja det suger! M:Aja men vilka är det vi skickar då för att dö? K: Vad tycker du? M: vilka är bäst på att slåss? K: alla är lika bra av någon konstig anledning, det är absolut ingen skillnad i vår stam i stridsduglighet mellan män och kvinna. M:det är weird. K: jo men vi har ju spjut, pilbågar å grejer så det kanske beror på det. M:aja whatever. Vad tycker du att vi ska skicka ut för att dö? K: skicka ut enbart män. Tycker jag. M: jaha varför då? Jag trodde du gillade män. K:Nej, lyssna. Hur många barn kan vi producera fram om vi har 150 kvinnor kvar och 50 män? Och hur många barn kan vi få fram ifall det är tvärt om? M: Shit du har rätt! För jag antar att det här inte är sista gången vi kommer behöva slåss med andra. K:nej exakt. Just nu handlar det ju om överlevnad och då har ni män inte lika stort värde som oss kvinnor, så vi borde göra en ansträngning till att försöka hålla kvinnor skyddade. M:Ja, sen har jag märkt att ni blöder och har er. Om ni inte går omkring och är gravida eller tar hand om barnen, så det kanske är bäst att ni sköter det här med hemmet och skit, medans vi män är ute och utsätter oss för fara för att hålla er trygga? K: Fett tråkigt att stanna hemma. Men ja, vi kör på det här. M:ait, ses sen.
350 år senare:
K: tja M:yo K: Du, ni män är lite väl vårdslösa M:vad menar du? K: Ni knullar runt så jävla mycket så det kan ibland vara svårt att veta vems barn som är vems. M: Shit, det är ju inte bra, för vi vill ju inte ha incest barn! K: Nej dels det. Men sen så har ni män blivit så jävla vårdslösa ända sen vi beslutade att ni ska dö för att skydda oss kvinnor, fan är det som händer egentligen? M: Ja men vi måste hela tiden testa nya saker för att se om vi kan förbättra någonting, de andra stammarna som vi konkurrerar med gör massa utvecklingar så vi måste hänga med. K: jag såg Olof där borta rida på en gris på taket och bli avslängd. M: Ja men han var ju full! K:full? M:ja? Vi höll på att fira vår gud? K: GUD!? Va? M: Ja, vi var lixom tvugna att komma på vad som händer efter vi dör, eftersom duvet alla andra är ju dödliga. Dom behöver känna att det är värt att dö för något. K: Men ni dör ju för att skydda oss! M: Ja men.. duvet... K: Nej!? Vad? M: Ibland så duvet.. har kvinnor en.. eh.. annan nyans av underbar.. som.. kanske duvet, sänker motivationen att gå och dö för er. K: vi måste leva med män som rider på grisar! M: aja men okej skitsamma, gjort är gjort. Vad ska vi göra åt problemet du pratade om? K: Ni män får börja gifta er med oss kvinnor M: Jaha? Vad löser det? K: Jo men kolla, om de andra är fast med varandra för resten av sina liv- så blir de tvugna att prata med varandra och lösa problemen, ni män kan skydda oss bättre och ta hand om oss bättre om ni tillhör en kvinna. M: ahh, jag vet inte asså.. K: Jo! Det löser problemet med incest, byn blir tryggare för vi kan tjata på er att sköta er så att ni inte har ihjäl er själva. Och vi får djupare relationer för att det tvingar män och kvinnor att faktiskt lösa problem i relationen istället för att gå vidare till någon annan partner. M:Fine! Men jag styr in det i hela den här religionsgrejen. Men då får ni kvinnor ta våra efternamn när vi gifter oss! K:va? M: JA! Jag ska sälja in den här skiten till dom som bygger den här byn, inte till dem som sköter underhållet utav det. Vet du hur känsligt det manliga egot är eller? K:Men vad spelar det för roll om det är kvinnans eller mannens efternamn? M:Jo för när vi skriver våra krigshistorier om hjältar som fallit i strid eller gjort någonting coolt. Så använder vi mannens fulla namn och stamträd- det blir för förvirrande om vi ska hålla på att byta namn hela tiden. Så dels det och någonting tycker jag att vi borde få behålla eftersom vi gör allt det farliga. K:FINE! Men det är vi kvinnor som väljer män, ni måste uppvakta oss M: ehh? Varför? K: För att kolla: Jag kommer vara handikappad med att vara gravid, jag blöder en gång i månaden och sen måste jag ta hand om barnen, jag måste välja och måste vara attraherad av den mest kompetenta mannen som dels kan se till att barnen har det bra, men även så att barnen är friska när de föds. Jag kan inte fucking gifta mig med OLOF om han ska vara en börda för mig, då överlever ingen!
Feodal tiden:
M: Fan det börjar bli något utav det här! K: Ja! Fan vi har hela kungariken. M: Ja, livet har aldrig varit bättre för män och kvinnor än vad vi har just nu. K: Det suger dock att det här med att vi gifter bort prinsessor och skit. M:Du det är ingen picknick för prinsarna heller när det kommer till sånt. Men det hjälper till att stärka band mellan kungariken istället för att vi ska gå och slåss hela tiden. K: Ja, det är trots allt det mest logiska att göra nu när jag tänker efter. Det är lite det här med att man gör uppoffringar för någonting som är större än sig själv. M: Ja, det lyckades vi väva in med religionen vi skapade så det känns mer meningsfullt. K: Men hur blev det sånna här skillnader mellan fattig och rik? M: Pareto distrubitionen. K: Va? M: nä inget.. K: kan vi kanske försöka lösa det här med.. intimhygien snart? Jag börjar bli trött på att använda fårull och annan skit. M:får kolla in på det, jag känner att det här bara är en fas, bättre tider kommer.
300 år senare.
K:en fas sa du? M:tålamod, kommer du ihåg Mesopotamien eller? K: ja men chop fucking chop! Vi blev ju nästan utrotade av den där pesten och den där religionen står i vägen för att vi ska kunna ta oss nånstans!
Tidigt 1900- tal
M: Här, varsågod! En binda! K: ÅH! Nice! Kolla nu kan jag värsta göra massa saker jag inte kunde göra förut! M: Håller med! Om kvinnor kan göra mer nu så kan vi utvecklas snabbare, det är fullt logiskt! K:Vi får göra lite samhällsförändringar på grund av den här teknologin, det är vi ju ganska rutinerade på. Vi har ju trots allt hållt på med det här i hundratusentals år nu. M: Jo men tänk på att duvet, vi män har lixom gjort vår grej lika länge som ni har gjort er grej i det här ursprungsavtalet, så om ni ska vara med så måste ni följa dom reglerna som vi upprättat. K: Fine! Sätt in oss där det funkar, fett kul att få hänga med dig. M: Ja det här betyder också att jag kan spendera lite mer tid med barnen än vad jag någonsin har gjort förut! K: tipp topp.. men vi styr lite sociala reformer så att kvinnor får gå i skola i större utsträckning. M:låter bra.
Extremt säkra preventivmedel kommer till befolkningen 1960.
K:fett coolt! Jag kan nu bestämma när jag vill ha barn och behöver inte förlita mig på dig lika mycket som förut! M: JA! Det är ju fan fantastiskt! K: ja! Och nu i samma veva så kan jag få börja rösta! M: Ja det verkar ju logiskt att du ska få göra nu när det ända handikappet som du har på min sida av samhället är att du är lite svagare än mig, vi kör på ett par till reformer! K: åh! Kan jag få göra dom här reformerna då? Skäligen så borde en kvinnas rättigheter bli skrivet utav en kvinna. M: Ja, varför inte, det låter ju faktiskt ganska resonligt.
Feminism:
K:ÄNTLIGEN FRI FRÅN DINA BOJOR! M: va!? K:I alla dessa år så har jag varit förtryckt utav dig! Du har våldtagit mig och skändat mig, du har strukturellt skapat ett samhälle som är till för att hålla mig nere! JAG ÄR INTE MINDRE VÄRD ÄN DIG! M:ehhh.. men.. vi har väl båda gjort uppoffringar? K: VILKA UPPOFFRINGAR HAR DU FÅTT UTSTÅ? NEJ JUSTE! INGA! M: Men vad är det med dig? K: Nu lyssnar du på mig! Vi ska införa de system som jag har haft i dessa hundratusentals år med underhållet av samhället i det systemet som du har byggt upp för att utveckla samhället M:Lugnar du ner dig då? K: Så länge du bara håller käften och gör som jag säger! M: MEN! Nej fuck it! Då ser jag inga fördelar alls i hela den här giftemålsgrejen. K: FINE! Jag behöver dig inte längre! M: Okej!? Men vi måste ju fortfarande duvet.. leva tillsammans K: Så länge du erkänner att allt elände som jag har fått utstå genom all denna tid och fortfarande hjälper mig att göra de förändringar som jag vill förändra så kommer vi komma överens helt perfekt. M: men det låter ju inte logiskt eller rättvist alls! K: vad ska du göra åt saken. M: Ja.. vad ska jag göra åt saken...
submitted by gothrian to SwedishFeed [link] [comments]


2018.10.02 15:02 autonomorganisering Vad är Red Mirror?

Inledning Världen förändras snabbt. Robotarna kommer. Det är inte bara de kvarvarande fabriksarbetena som kanske försvinner utan även läkares, kassörskors och lärares arbete ligger i riskzonen. Samtidigt som sharingekonomier uppstår så privatiserar Spotify och Netflix gratiskulturen som fildelning skapade. Medan medicinsk utveckling går framåt till den grad att diskussionen om möjlig odödlighet för människor inte är helt otrolig så dör miljoner av sjukdomar som lätt kan botas. Katastrofer sprider ut sig samtidigt som samhällsutvecklingen accelerar. Som Accelerationistmanifestet säger: ”In contrast to these ever-accelerating catastrophes, today’s politics is beset by an inability to generate the new ideas and modes of organisation necessary to transform our societies to confront and resolve the coming annihilations. While crisis gathers force and speed, politics withers and retreats. In this paralysis of the political imaginary, the future has been cancelled.” Det är alltså upp till oss att skapa – eller rädda – denna framtid. Det här är början på en slags militant undersökning som vi tänker driva som en självorganiserad studiegrupp dels online och dels offline. Vi vill gemensamt läsa böcker, artiklar, sci-fi skönlitteratur, se YouTube-filmer, läsa statistik från SCB eller vad det än nu må vara vi bestämmer oss för att göra. Vi vill hitta fler frågeställningar och kassera de gamla. Vi vill skapa kopplingar mellan programmerare, migranter, kommunister, akademiker, transhumanister, de bortrationaliserade, cyborger, fabriksarbetare, mammor, fackföreningsaktivister och alla andra som inte bara vill utan måste skapa en ny värld innan den här har gått helt åt helvete. I denna text lägger vi fram våra egna frågeställningar som en grund till diskussionen. Kommentera vår text, ge av er expertkunskap, studera själva, bjud in oss, gå med i studiegruppen och inte minst – kämpa! Allt ni har att förlora är era elektroniska bojor!
Postfordism och visioner Den epok vi lever i är postfordistisk och har avlöst den tidigare fordistiska eran. Fordismen var ett samhälle byggt på bilfabrikens löpande band vilket blev en modell för sjukhus, skolor och hela industrin. Fordismen byggdes kring (relativt) höga löner och inkorporerandet av den inhemska, nationella arbetarklassen in i kapitalismen, utbyggnaden av välfärdsstaten, stadfästandet av kärnfamiljen och av rasistisk exkludering av minoriteter av arbetare (finnar i Sverige, svarta i USA). Fordismen gav upphov till arbetarrörelsens vision om socialism som matchade detta produktionssätt: framstegstänkande, demokratiskt förvaltande av produktionsmedel och ett slut på slöseri. Idag, i postfordismen så har dessa visioner försvunnit genom dels den nyliberala ideologin men framförallt också för att dessa fabriker och produktionssätt har försvunnit. Därför måste vi ställa samma retoriska fråga som Motarbetaren gör i Sisyfos klasskamp: “Vilken proletär tror att socialism och kommunism kan handla om att härska över McDonalds eller Burger King? Vem tror på en demokratisk förvaltning av ett call center?” (Motarbetaren, Lönlösa Liv) Vi behöver alltså en ny vision. Vår fråga är, kan vi skapa en sådan vision genom exempelvis automatisering och big data? Är kommunismen möjlig som en digitaliserad plan- eller sharingekonomi eller är det något helt annorlunda? Kan vi använda Uber, AirBnB, Amazons algoritmer, WalMarts digitaliserade logistik, mm. som modeller för nya möjligheter för ett globalt klasslöst samhälle? Vad måste vi hacka? Hur ska specifika teknologier slitas ur sina kapitalistiska rötter? Går det ens? Hur skapar vi digitala system som tjänar massornas syften och inte profit?
Genusordningar, automatisering och acceleration. Insta-filtret, de blå eller rosa barnkläderna, grillen, p-pillret, kondomen, den könskorrigerande kirurgin eller läppstiftet är alla exempel på hur genusordningen relaterar till teknologi. Utan teknologierna är det svårt att förstå hur genus ens skulle se ut idag. Men vilka teknologier är subversiva eller emancipatoriska och vilka håller fast oss i genusordningen? Fordismen byggde på en viss typ av arbetarklassmaskulinitet, i Sverige framförallt som den ”skötsamme arbetaren.” Den manlige arbetaren skötte fabriksarbetet, hans (sic) fru skötte hemarbetet (historien är naturligtvis mer komplicerad än så, men i generella drag stämmer denna könade uppdelning). I postfordismen har denna uppdelning suddats ut, till stor del av framgångsrik feministisk kamp, men samtidigt så innebär försvinnandet av traditionellt maskulina arbeten en möjlig ”rädsla för att falla”, alltså utvecklingen av reaktionära tendenser för att försöka upprätthålla sina privilegier och en viss maktställning. Samtidigt så är det inte bara det klassiska fabriksarbetet som riskerar att automatiseras bort. Snabbkassor och robotar som ska ta hand om äldre människor är två exempel på hur även det feminiserade arbetet kan försvinna. Kommer detta ge upphov till andra utvecklingar än en eventuell maskuliniserad reaktionär “rädsla för att falla”? Globala perspektiv Automatisering är en global trend, i Kina så kommer robotar ta över tiotusentals arbeten inom de närmsta åren. Det innebär potentiellt stora förändringar i hela världens kapitalistiska struktur där länderna i det globala syd upprätthåller en form av fordistisk produktion (med tillhörande politiska rörelser och utvecklingar) och skeppat sina varor till det globala norr. Samtidigt så sjunker tillväxten i det globala norr, förmodligen på grund av just mängden dött arbete som övertagit produktionen. Detta är det som försvagat reformismens statssocialistiska ambitioner: eftersom tillväxten minskar så minskar reformutrymmet. Migrationen i världen handlar också om teknologier, från självorganiserade SMS-kedjor som ger tips om möjliga ruttar bland migranter till Frontex båtar och vapen, till förstörelsen av lokala arbeten eller de krigsmaskiner som driver iväg människor. Kurder skickar bilder och filmer från hela världen till Afrin och Rojava och tillbaka, det är möjligt att skapa direkta kopplingar mellan människor och över gränser som aldrig tidigare. Världen vävs samman samtidigt som nya stängsel och murar byggs. Var är hålen i stängseln? Hur kan vi utveckla en ny internationalism i teori och praktik från lilla Lund till världen i sin helhet? På vilka sätt påverkar de teknologier vi använder oss av? Miljöförstörelsen är en process sammanbunden med migration där vår värld förgörs i olika takt vilket orsakar migration genom t.ex. torka. Miljön har samtidigt gjorts till en teknisk fråga snarare än en social, en fråga om om antal burkar som måste pantas av individen. Människan är inte särskild från naturen (eller från teknologin) det finns ingen ”naturlighet” att bevara men det finns en värld som exploateras av kapitalismen. Med det gamla slagordet ”Tänk globalt – agera lokalt” i åtanke måste vi rent konkret identifiera var vi kan agera och varför samtidigt som vi dels skaffar oss en naturvetenskaplig analys och dels skapar en social förståelse för miljökamp och ekologi.
Kamp och revolution Kamp, som alla mänskliga relationer, innehåller alltid materiella och därmed teknologiska relationer. Vi måste lära oss av de senaste årens uppror. Tunisien, Grekland, Syrien och Egypten är olika situationer där stat och kapital agerat olika: från EU:s åtstramningspolitik som mötte ett SYRIZA som totalt saknade politiska verktyg i denna postfordistiska tid, till militariseringen av det syriska upproret vilket ledde till strikta hierarkier, maskulinisering och islamiseringen av motståndet (tendenser som alla är sammanbundna). I Egypten vann demonstranterna politiskt mot militären samtidigt som de satte eld på nära hundra polisstationer de första dygnet av upproret och berövade snuten sina baser. Därefter blev de besegrade vid olika etapper av valurnorna, de konservativa islamisterna och militären. I Tunisien var ”demokratin” kontrarevolutionen och idag bönar och ber de tunisiska politikerna om lugn och ro efter nedskärningspolitiken IMF påtvingat landet – om bara turisterna kan få komma tillbaka så kan nationen (läs: den nationella kapitalismen) återuppstå som fågel fenix! Kontrarevolutionen har alltså många skepnader, alla invävda binärt, materiellt, teknologiskt och socialt med varandra. I dagens kapitalism är logistiken central. Utan världsomspännande nät av hamnar, skepp, elektricitet, lastbilar, datorsystem, asfaltsvägar eller flygplan skulle kapitalismen kollapsa. ”Globalisering” är inte annat än detta sammanvävt med en politisk nyliberal push för avreglering för att maximera vinster. Vatten körs från Österrike till Sverige för att säljas i matvarubutiker, olja hämtas i Mellanöstern till bensinmacken i Lomma, plastskräp produceras i enorma mängder i Kina för att skeppas hem till oss för en billig peng, Volvofabrikerna är utspridda över Europa där varje fabrik och underleverantör sätter på några småsaker var. Detta är kapitalismens svaga punkt: blockera en av noderna och allt faller som ett korthus. Men var är dessa noder och vad hanteras där? Vad kommer ske om dessa blockeras i en timme, eller i tolv, eller i tio dagar? Är logistikblockader bara, som en dansk kamrat föreslog, möjlig som en slags aktivistversion av en tillfällig strejk där du kan slå mot ett visst företag eller region men systemet i sin helhet skadas inte? Hur ska vi utkämpa en revolution idag när drönare och stridsflygplan är dominerande krafter i krig? Vi tror att vi måste utforska upproret som en global, social, politisk kamp och inte bara se den som militär på grund av just detta och på grund av den hierarkisering som krig driver fram vilket snabbt undantar upproret sin sociala karaktär och för den in tillbaka till statsbildningar. Hur ska vi kunna utkämpa en revolution om maten tar slut i Sverige efter en vecka (på grund av att svensk kapitalism är beroende av import även av mat)? Kan vi koordinera en revolutionär resning genom Twitter utan formell organisering? Vad gör vi när elen stängs av, eller när kärnkraftverksarbetarna inte längre är kvar på jobbet, eller när stridsvagnar rullar in i städerna? Vilka paralleller kan vi dra till revolutionära krig och kontrarevolution ifrån 1917 eller 1936 och idag? Det är frågor som berör organisering, vilka kunskaper vi måste lära oss och vilka sociala grupper vi måste agera tillsammans med innan upproret blossar upp. Utvecklingen i Rojava och angränsade territorier är kanske den viktigaste platsen att studera, som en kamrat som besökte det sa till oss: “Kurderna sa att de gärna hade ringt den internationella vänstern istället för USA för att hjälpa dem [när Daesh/IS anföll dem] men vänstern hade nog inget flygvapen.” Dessa är bara några av alla de frågor vi har. Vi hoppas ni vill delta i vårt kollektiva försök att förstå vår digitala, teknologiska värld och förändra den tillsammans med oss.
submitted by autonomorganisering to RedMirror [link] [comments]


2017.09.06 13:57 vonadler [HPSA] Unionsupplösningen och bristen på ett världskrig 1905.

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Här kan du läsa tidigare HPSAer.
Den norsk-svenska unionen, som kom till genom freden i Kiel 1814 och bekräftades efter att den svenska armén slagit ner det norska försöket att utropa självständighet i Sveriges sista (och relativt oblodiga) krig som avslutades 14:e augusti 1814 med traktaten i Moss är idag (särskilt på Sweddit) kanske mest känd för Norges och Sveriges flaggor under den senare delen av unionen, för sin grötighet kallade sillsalaten under tiden den användes.
Norge och Sverige förblev två separata länder förenade i en personalunion under Kungen av Sverige som också var Kung av Norge. under hela perioden hade Norge ett eget parlament, egna domstolar, egen byråkrati, egna lagar, egen skatteuppbörd, egen armé och en egen flotta. Handels- utrikes- och säkerhetspolitik kontrollerades dock från Stockholm, något som irriterade norrmännen.
För när Sverige mot slutet av 1800-talet började industrialiseras började Sverige och Norges intressen att glida isär betänkligt. Sverige hade nära kontakter med Tyskland och en landgräns mot den gamla ärkefienden Ryssland (som vid den här tiden kontrollerade Finland). Sveriges industri behövde skyddas bakom tullmurar (enligt dåtidens ekonomiska teorier) och de svenska självägande bönderna, den gamla adeln, prästerna och stora delar av den nya industrieliten var konservativa, medan den framväxande arbetarklassen ofta sympatiserade med socialismen.
Norrmännens stora ekonomiska intresse var deras växande handelsflotta (inklusive valjakt och fiske) som seglade över hela världen. Norge hade inga traditionella fiender, och stod Storbritannien nära. Goda relationer med Storbritannien innebar skydd för den norska handelsflottan från Royal Navy. Dessutom är Norge i praktiken en ö - det går att invasera från vissa punkter i Sverige, men är svårt att invadera sjövägen och omöjligt om Norge beskyddas av Royal Navy (som då hade policyn att vara lika stor som de nästa två flottorna tillsammans). Kontakterna med Storbritannien och det faktum att det var skeppsredare snarare än adel eller industrialister som utgjorde eliten i Norge gjorde att Norge var betydligt mer liberalt än Sverige. Norrmännen hade inte alls samma skogs- pappers- och metallindustri som behövde skyddas av tullar och såg tullar som ett hot mot sin redarverksamhet och fördyrning av de importer de behövde göra.
Den stora norska handelsflottan behövde ofta hjälp ute i världen, något som de svenska legationerna (på den här tiden had endast stormakterna ambassader hos varandra, till mindre länder och från mindre länder till stormakter och andra mindre länder hade man den lägre graden av diplomatisk representation, kallad legation eller ministerium, som leddes av en minister eller en chargé d'affairs) sällan var utrustade eller ens villiga att hjälpa norska sjömän utomlands.
Redan 1895 drev liberala Venstre i Stortinget vad som kallades 'knytnävspolitiken' - en konfrontationspolitik där man röstade igenom norska konsulat, men sedan backade när Kung Oscar II vägrade signera lagen och Sverige hotade med militär administration (d.v.s. invasion).
Ett resultat av invasionshotet var en stark norsk upprustning. Det byggdes fästningar längs gränsen, sjösattes 4 pansarskepp och 10 1:a klassens och 12 2:a klassens torpedbåtar. Armén försågs med nya Krag-Jörgensen-repetergevär (6,5x55mm Gevaer m/94) och nytt modernt lätt fältartilleri (7,5cm Kanon m/01).
1904 var det dags för konfrontation igen. I december framlade Statsminister Boström i Norge sex krav för ett norskt konsulatväsen. Den svenska utrikesminister Lagerhielm pressades av konservativa riksdagsledamöter att inte ge vika och i februari 1905 strandade förhandlingarna. Den 27:e maj 1905 röstade norska stortinget för ett införande av nmorska konsulat, varvid Kung Oscar II la in sitt veto mot lagen, varvid den norska regeringen lämnade in sin avgångsansökan.
Kung Oscar II kunde efter det inte bilda en ny norsk regering, då ingen i Stortinget ville ingå i den. Den 7:e juni 1905 röstade Stortinget för självständighet för Norge, citerandes Kungens oförmåga att enligt grundlagen tillsätta en regering. Den 13:e augusti höll man folkomröstning i Norge, där män över 25 hade rösträtt. 371 911 röstade och 368 208 röstade för en unionsupplösning och endast 184 emot, medan 3 519 röster var ogiltiga. Från svenskt håll ifrågasattes omröstningen kraftigt - nationalistiska norrmän skulle ha stått utanför vallokalerna och hotat eventuella nej-röstare med stryk samtidigt som man stod med flaggbärare, musikorkester och sångkör utanför och spelade och sjöng norska nationalsången. Det ska också ha saknats nej-röstsedlar, varvid många som annars skulle röstat nej valde att inte göra det, då de fruktade att de skulle kunna avslöjas på sin handstil.
Båda sidor sökte nu stöd utomlands. Norrmännen fick stöd från Storbritannien, som dock inte var villigt att göra några specifika garantier, särskilt inte militära sådana, men bad båda sidor visa sans och behärskning. I Tyskland fick Sverige stöd, men även här var man ovillig att ge militära garantier. Kejsar Wilhelm II uttryckte sympati för Kung Oscar IIs position, men privat kallade han svenskarna 'schlappschwänze' (slappsvansar, alltså inkapabla till hög svansföring) som borde ingripit militärt redan. Tyskarna ansåg tydligen det inte värt att stödja ett Sverige som tvekade inför militära maktmedel.
14:e september inleddes förhandlingar om unionen i Karlstad. Samtidigt ökade den militära spänningen. Svenska flottan relokerade till Göteborg, redo att stänga inne sin norska motsvarighet i Oslofjorden. Den inkludera en nymodighet - Sveriges första ubåt HMS Hajen. De svenska värnpliktiga var på slutövning. Norge mobiliserade 22 500 man och förflyttade dem till gränsen. Sverige höll kvar de värnpliktiga och hade ungefär 100 000 man tillgängliga.
Bägge sidor fortsatte att försöka få internationellt stöd, men Frankrike, Ryssland, Tyskland och Storbritannien fortsatte att uppmana till humant uppträdande, hövlighet och att undvika krig. Delar av den brittiska regeringen och Kung Edward VII ville gärna se Kungens svärson Carl av Danmark (senare Haakon VII av Norge) på den nya norska tronen och tryckte på för starkare stöd för Norge. Ryssland hade precis förlorat sin Östersjöflotta i slaget vid Tsushima mot Japan och var på grund av militära förluster och uppror inte i skick att ingripa, vilket gjorde Tyskland mer benäget att göra det, då hälften av den Fransk-Ryska alliansen var nere för räkning.
I Sverige agiterade dock den socialistiska pressen, socialdemokraterna och fackförbunden hårt mot ett krig mot Norge. Fackförbunden hade precis kommit ur en hård strid med verkstadsindustrin, där arbetsgivarna försökt tömma fackets strejkkassa med lockouter men misslyckats på grund av en stark solidaritet, där även norska fackföreningar skickade pengar till metallarbetarförbundet. Facken och socialdemokraterna cädrade morgonluft efter sin seger i striden mot verkstadsindustrin och annonserade generalstrejk vid krig.
Även folkopinionen var allt annat än för krig. Norrmännen var ett broderfolk, och att spilla både eget och deras blod för att hålla dem kvar i en union de inte ville vara i var knappast populärt, varken bland vanligt folk eller bland de värnpliktiga soldaterna.
En annan viktig faktor var att man bland konservativa insåg att man kanske kunde vinna kriget, men att få fram en ny norsk regering nog inte skulle vara möjligt, då kungen inte lyckats innan. Med vikande hopp sa man 'Vi kan erövra Norge, men vi kan inte styra det'.
I slutändan insåg även de som ivrade för krig att det skulle tjäna väldigt lite till, då det skulle vara svårt att uppnå något ens om man vann och att man riskerade starkt motstånd, både bland de värnpliktiga och i form av en generalstrejk från de stridsvilliga fackförbunden. Efter hårda förhandlingar gick Sverige med på att upplösa unionen. Den 26:e oktober godkände Riskdagen unionens upplösande och Kung Oscar II avgick som Kung av Norge.
Om Sverige gått i krig? Kanske hade britterna då stött Norge, och tyskarna Sverige när britterna stödjer Norge. Och då skulle Tyskland förmodligen passa på att gå på Frankrike, särskilt som Ryssland är svagt.
1:a världskriget kunde kanske brutit ut 1905, med Storbritannien, Norge och Frankrike på ena sidan och Sverige och Tyskland på andra. Och förr eller senare blir nog Ryssland (fast svagt), Österrike-Ungern och Osmanska Riket iblandade då.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


Tuffa utmaningar inom relationer Nya Tider - YouTube Är narcissisten lyckligare med sin nya partner? Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020 Tarequito - INNAN JAG GÅR Ma 5 Relationer Jireel - Relationer (audio) YouTube

Relationer - Skaffa nya vänner som vuxen. Går det? Bukefalos

  1. Tuffa utmaningar inom relationer
  2. Nya Tider - YouTube
  3. Är narcissisten lyckligare med sin nya partner?
  4. Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020
  5. Tarequito - INNAN JAG GÅR
  6. Ma 5 Relationer
  7. Jireel - Relationer (audio)
  8. YouTube
  9. Världens Farligaste Möte 2019 på Liseberg 21/5
  10. Fyra anledningar till att du går in i ohälsosamma relationer

Nya Tider är en veckotidning på traditionellt papper som sedan oktober 2013 erhåller statligt presstöd. ... Elise insåg att vänstern går globalisternas ... hot och sexuella relationer ... Vi går igenom vad som menas med produktmängd och relationer. Här pratar jag om fyra anledningar till varför du går in i ohälsosamma relationer. Att du väljer fel man eller kvinna. Det beror ofta på ett mönster hinder eller blockering som du har fått ... Är narcissisten lyckligare med sin nya partner? Detta är en av de vanligaste frågorna som jag får likt om de behandlar den nya personen bättre än vad de behandlade dig. Att göra slut med ... Tuffa utmaningar inom relationer! Har du upplevt att den sista tiden har varit väldigt tuff? Allting skakas om nu enligt en gudomlig tidsplan. Tidslinjerna går ihop så att de Kommer snabbare ... VFM handlar om att bygga nya relationer och få ny kunskap. Category Entertainment; ... Du går på Liseberg samtidigt som du är skuldsatt?! Lyxfällan - Duration: 2:42. Min nya singel 'INNAN JAG GÅR UTE NU!' FINNS UTE NU! https://open.spotify.com/track/5zRwnvYALKmJO1ZBKtgA26 Socialt: www.instagram.com/Tarequito www.facebook.... Relationer om Sverige går vidare i Fotbolls EM 2020 ... Världspremiär: Sveriges nya VM-låt Marken under oss av Medina - TV4 Sport - Duration: 3:14. TV4Sport 111,862 views. Se alla dina favoriter bland videor och musik, ladda upp originalinnehåll och dela allt med vänner, familj och hela världen på YouTube. • Jireel’s sköna nya låt, relationer • Like och subskribera för mera videos.