Brev från Gud till man

Den är ett brev från en kärleksfull Gud. Använd några extra minuter till att läsa följande bibelställen, som visar att Bibeln verkligen är Guds ord och att den har skrivits till nytta för oss: Romarna 15:4; 2 Timoteus 3:16, 17 och 2 Petrus 1:20, 21 . 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: »Den rättfärdige skall leva av tro.» 18. Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. 19. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart ... Den är ett brev från en kärleksfull Gud. Använd några extra minuter till att läsa följande bibelställen, som visar att Bibeln verkligen är Guds ord och att den har skrivits till nytta för oss: Romarna 15:4; 2 Timoteus 3:16, 17 och 2 Petrus 1:20, 21 . Hälsning. 1 Från Paulus, som är Guds tjänare och apostel [] åt Jesus Kristus [], sänd att föra Guds utvalda till tro och kunskap om sanningen, som leder till gudsfruktan 2 och som ger hopp om evigt liv. Gud, som aldrig ljuger, lovade det ju för oändligt länge sedan. 3 När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes åt mig i enlighet med en ... Brev till Gud. Johnny kom in i köket där hans mamma förberedde middagen. Han skulle snart fylla år och han tänkte att det nu var ett bra tillfälle att tala om vad han önskade sig. - Mamma, jag vill ha en cykel i födelsedagspresent. Nu var Johnny något av en bråkstake. Han hade hamnat i trubbel både i skolan och hemma. Den är ett brev från Gud. (Ta er nu ytterligare några minuter och läs följande skriftställen, som visar att bibeln verkligen är Guds ord och att den är skriven till vårt gagn: 2 Timoteus 3:16, 17; 2 Petrus 1:20, 21; Romarna 15:4 .) Fredagshälsningen: “Från kamp och strid till Guds tilltal och frid” fre. jul 31st, 2020 Böneresan: Gud har en plan för Landskrona kommun ons. jul 29th, 2020 Hemkyrkan: “Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse” mån. jul 27th, 2020 Jo, jag vänder mig inte till Gud, utan till den troende och dumma barnaskaran. Bloggrubriken har jag medvetet snott från en bloggare som var en av de första som bloggade på Aftonbladets numer insomnade allmänna bloggportal…”hen”, liksom många andra ”kristna” * visade sig vara en falsk, moralistisk, lögnaktig och välutvecklad ... Du har fått ett brev från Gud. Vågar du öppna det? Varma hälsningar från /Tomas & Mia Ps) Nytt inlägg på Webbkyrkan.se varje söndag. Prenumerera gärna (th), så att du inte missar något. 'Jesus, jag tackar Dig för att jag genom dopet får höra ihop med Dig! Jag vill att Du, Jesus, skall vara min Frälsare. Tack för att jag ständigt får tömma ut min synd vid Ditt kors. Du har på korset lidit och dött för mig. All min synd, all min nöd, all min smärta har…

Den misslyckade statskuppen år 1756

2016.09.10 13:10 LadyManderly Den misslyckade statskuppen år 1756

Efter stormaktstidens ände hamnade Sverige i ett politiskt instabilt läge. År 1772 hade vi en statskupp för att stärka konungens makt och bara 37 år senare hade vi en ny statskupp, denna gång för att avsätta vår kung och skära ned på kungamakten.
Men en mycket mindre känd statskupp hade redan utförts, och det är mycket möjligt att detta är för att den misslyckades. Men så var den också nästan dömd att misslyckas redan från början. Detta var Lovisa Ulrikas kupp, drottning av Sverige, av årgång 1756. Men först lite bakgrund...
Som med många andra drottningar och höga damer i Sverige var Lovisa ursprungligen Tyska, Men hon var inte vilken tyska som helst, hon var syster till Frederick den II av Preussen, mer känd som Frederick den store. Hans styre dominerades av tanken på upplyst, absolut monarki och hans militära framgångar hade förskjutit makten i Tyskland från Habsburg till Preussen. Även om han följde flera upplysningsideal (som lättnader på censur, religionsfrihet, avskaffande av tortyr, mm) så var makten otroligt centraliserad till kronan, såsom vad idealet på kontinenten.
I Sverige såg det annorlunda ut. Sen Kalle tolva gick och dog så förvandlades Sverige ganska fort från enväldigt kungadöme till ett riksdagsstyre, där de fyra kammarna, även kallade ständerna (adel, präster, borgare och bönder) kontrollerade det mesta som hade med politik att göra.
Frederick den store var väl medveten om skillnaden mellan Sveriges och Tysklands politiska klimat och varnade i flera brev sin syster från att göra något radikalt. Dock har Sverige aldrig någonsin haft en icke-regerande drottning som varit så sugen på att styra. Hennes man och dennes företrädare skulle visa sig inte ens ha nära lika mycket makthunger. Den förre konungen, Fredrik I den förste, kallades gärna 'den late och föråldrade', och spenderade slutet av sitt liv med dryckeslag, jakt och att jaga kjoltyg. Hans roll som konung var reducerad nästan fullständigt till en ceremoniell roll.
Hans efterträdare blev Adolf Fredrik. För att få en idé om hur han skötte sitt jobb som kung kan jag berätta om en liten anekdot från 1756, då regeringen beslutade att Kungens signatur kunde ges med namnstämpel på beslut från riksdagen. Han var nämligen så upptagen med att svarva snusdosor att riksdagens beslut kunde läggas på stora högar innan han tog sig an dem!
Så ja, när Lovisa Ulrika och hennes man blev det nya kungliga paret i Sverige år 1751 när Fredrik I dog så var inte det kungliga livet precis vad hon förväntat sig. Inte ens de kungliga juvelerna var hennes, de tillhörde de facto staten, hon disponerade endast över dem. Lovisa var av en annan åsikt; hon pillade nämligen loss ett flertal mycket värdefulla juveler från kronan. Dem hoppades hon pantsätta för att kunna fixa fram pengar nog att organisera en statskupp. Hon hatade ständerna och riksdagen och drömde om att regera ett Sverige i Preussisk stil.
Under vintern 1755-1756 skickade några diamanter och lite smycken till sin andra bror, prins August Wilhelm, i Berlin. Hon bad honom att ordna fram kontanter via så diskreta kontakter som möjligt. Men något gick fel. Snart började det viskas och tasslas om att juveler och infattningar fattades på drottningens diadem. Tillsist skrev ständerna brev där de krävde att få inspektera juvelerna men Lovisa svarade med aggressiva försändelser där hon hävdade sin äganderätt som drottning. Skandal hotade. Lovisa skrev till Berlin och bad sin bror fixa hem juvelerna så snabbt som möjligt.
Det finns inga säkra källor på om August Wilhelm någonsin lyckades fixa fram några pengar... Eller hur han lyckades smuggla juvelerna tillbaka till Sverige. Men vad vi vet med säkerhet är att ett brev skrevs från Stockholm, daterat den 21 Maj 1756, addresserat till August Wilhelm med följande meddelande. "Juvelerna anlände hit igår kväll."
Där kunde historien ha tagit slut och bara varit en pinsam angelägenhet för Lovisa. Hon kunde ha åkt till ständerna, visat juvelerna och så hade det hela varit över. Men det låg inte i hennes tankar. Hon hade större planer. Kuppen skulle iscensättas i vilket fall som helst.
Det var så dåligt planerat så det nästan kan framstå som ett skämt. Planen hade gjorts upp av en vän till kungaparet, Erik Brahe, och skulle utföras med hjälp av hans förtrogne kapten Erik Puke. För de som är betrodda med svensk adelsätters namn så kan man snabbt få intrycket att det fanns ett stort stöd för Lovisas kupp. I den inre cirkeln fanns bland andra Carl Gustaf Löwenhielm, Adam Horn, Nils Adam Bielke, Erik Brahe, Erik Wrangel och Gustaf Jacob Horn.
Natten till den 21 Juni skulle de två officerarna Erik och Erik kommendera ut sina trupper på Stockholms gator. De skulle marchera till olika strategiskt viktiga punkter och sedan arrestera riksrådets medlemmar innan en ny författning snabbt skulle proklameras. Erik Puke summerade det ungefär såhär: "Rakt i kurran på de så kallade frihetsvännerna." Kungaparet skulle vänta i Ulriksdal och resa in nästa morgon, deras ekipage omringat av hurrande invånare.
Planer på att kontrollera riket i stort, hur andra militära enheter eller lokala ståthållare i Sveriges olika regioner skulle kontrolleras fanns ej.
När natten väl kom var det något som gick fel. Ammunition till trupperna kom ej fram i tid. Vapen saknades. En sak gick iallafall bra. Rekryteringen av fotfolk på Stockholms olika värdshus gick lysande, så lysande bra faktiskt att flera av deras agenter som skickats ut för att varva upp befolkningen drack så mycket så de blev redlösa och pratade alldeles för högt, alldeles för tidigt. Planerna läckte och rådet kommenderade ut lojala trupper för att arrestera kuppmakarna. Hotet avvärjdes snabbt.
Nästa morgon när Kungaparet kom åkande insåg de att kuppen redan var nedslagen. Överallt på gatorna stod bistra soldater med gevär och kanoner, flera av dem laddade och riktade mot slottet. Kungaparet arresterades och trots att några planer snabbt formades på att frige dem så skjöts dessa i sank när det visade sig att inte ens det kungliga gardet var villiga att hjälpa flyktförsöket.
Erik Brahe och sju andra officerare miste sina huvuden i en offentlig avrättning på Riddarholmstorget. Drottningen tvingades överlämna sina Juveler för inspektion innan de återgavs till henne (dock bar hon dem aldrig igen). Adolf Fredrik fick en skarp varning; om rådet fick den minsta aning om att han på något sätt försökte stärka Kungamakten "vore rikets ständer tvunga att skilja sig vid honom."
Rådet drog dock slutsatsen att Ulrika varit den drivande kraften bakom det hela och ärkebiskopen lät förhöra henne för att kunna skriva en officiell förklaring till det skedda. Slutsatsen lydde att "Hon förgätit (glömt) sin plikt mot Gud, sin gemål och Sveriges rike och att hon bar skulden för de nyligen avlivades blod". Enligt protokollet fick hon i ett svar betyga sitt nöje med ståndets mogna förebråelser till hennes och rikets bästa. Enligt vittnen försäkrade hon "att hon icke i något tänkt ont mot riket", men "huru hjärtat varit beskaffat vore allena Gud bekant, dock ville man förmoda det bästa".
Hon såg det hela som otroligt förudmjukande, men satt kvar som drottning och senare änkedrottning efter hennes mans död.
Förutom hennes misslyckade kuppförsök så är hennes största avtryck i Sverige ett stort intresse för upplysningsideal, vilket innebar att hon med de resurser hon förfogade över investerade i Vetenskapsakademin, grundade Vitterhetsakademin och sponsrade konst, poesi och musik i allmänhet.
Hon försökte också fortsätta utöva makt och kontroll över riksdagen, bland annat genom att skapa ett tredje vågmästar-parti kallat Hovpartiet mot Hattarna och Mössorna. I somliga fall gick det relativt bra för henne och hennes lojalitet hoppade mellan de olika partierna med jämna mellanrum. Desto äldre hon blev, desto sämre blev också hennes mentala hälsa, och tillsist var hon inkapabel att utöva någon politiskt makt.
För de som är intresserade av hur komplex Sveriges politiska sjuttonhundratals-historia rekommenderar jag följande wiki-länkar. Mer tänker jag inte posta här, för då blir det ett jäkla berg att läsa. Där finns fortfarande en hel intressanta saker om Lovisa, hennes man, rådet och hennes son som jag utelämnat, så jaga mer spännande historia på egen hand!
submitted by LadyManderly to sweden [link] [comments]


2012.11.09 18:09 Hildingding Svar från Cejdy!

För ett tag sedan postades den här tråden och jag fastnade för ett namn på tavlan, lovade att skicka ett brev till personen och se om det var hon - och om hon hade sett bilden.
Idag kom svaret!
Brevet jag skickade:
Hej!
Det här kommer låta lite underligt, men läs hela brevet innan du slänger det.
Jag är medlem på en sida som heter reddit, ett stort internetforum där människor från hela världen samlas och diskuterar allt mellan himmel och jord. På reddit finns en liten underavdelning som kallas för "sweddit", där det hänger svenskar och vi pratar om allsköns ting som har med Sverige att göra.
Häromdagen kom det upp en post där någon hade hittat en bild som föreställde ett klassrum i Uppsala, tagen år 1942. Vi skrattade kanske främst åt den figur som symboliserade "N" på alfabetet, men ett av namnen som stod listade på tavlan stack ut lite i mina ögon. Förhoppningsvis är det nu ditt namn, Cejdy, som var det på tavlan också. Mina begränsade efterforskningar visade att din ålder ungefär överensstämmer med de barnen som är på bilden och det fanns endast en Cejdy i Sverige, vilket gjorde mig lite hoppfull.
Nu vet jag inte om du har sett bilden förut, om du har det så försvinner lite av tjusningen förstås. Bilden väckte några frågor hos mig, som jag tänkte att du kanske kunde besvara!
 1. Hade du sett bilden förut?
 2. Känner du igen dig på bilden? Känner du igen några av dina klasskamrater?
 3. 1942 och mitt under brinnande världskrig på kontinenten. Märkte ni som barn av kriget mycket?
Om du skulle vilja ha tag på orginalversionen av bilden så finns den på denna länk: (Tänk på att stora och små bokstäver spelar roll!)
http://imgur.com/iQmPL
Ber om ursäkt för om det här brevet känns opassande på något sätt.
Hälsningar,
Sweddit genom (...)
Och svaret:
Hej .. ..och tack så mycket för brev och foto. Verkligen roligt att få. Nej, jag har inte sett bilden förut. En verklig överraskning! Skolan heter-hette-Rosenlund, jag gick där höstterminen första klass. detta var troligen en av de minsta byskolorna i Sverige. På vårterminen gick jag i Johannes Folkskola i Stockholm, en av Sveriges största skolor. Stor omställning för en 7 åring, vilket tyvärr också visade sig.
När min man såg fotot, pekade han direkt ut mig med orden:Herre Gud, du ser ju precis likadan ut i dag, vilket jag naturligtvis inte gör, men man ser ju att det är jag. Hon som står rakt fram, med stor rosett i håret och vit krage på klänningen. Bifogar senaste bild av mig, där min man tycker att jag är mig lik (!)
1 = Nej
2 = Som sagt, inga problem.
3 = Finns inga som helst jämförelser med dagens skola. Det mesta var faktiskt bättre, om man jämför med dagens skola. Då tänker jag mest på ordningen. Om det är lugnt i klassen, kan även de elever som är svagare ha en chans till koncentration, på det viset var det bättre. Däremot fanns det lärare som utnyttjade det faktum att det var tillåtet med aga. Jag har en bekant som är övertygad om att “Caligula” i filmen Hets med Stig Järrel , hade sin förlaga i just Johannes Folkskola. Den läraren var djävulen själv, ondheten personifierad. Han hade bl.a. slitit av örat på en av eleverna, men han njöt även av psykisk misshandel. Däremot fanns en slags balans på 1960 talet. Det var tyvärr “då det”.
4 = Nej, inte själva kriget. Vad jag själv kommer ihåg var att man måste vara TYST! när nyheterna var på. Självklart kommer man ihåg ransoneringskorten och att kaffe var rena lyxen. De som hade bilar, var tvungna ha dem garagerade någonstans. Ingen privatperson fick använda bensin. De flesta som ändå hade bil d.v.s. Taxi, budbilar, brödbilar, bilar som körde ut “dricka”, sopbilar, poliser och läkarbilar använde gengas.-.
Tack, jag vill gärna ha originalbilden . ska gå in på sidan.
Varför skulle brevet vara opassande? Brevet med bilden är det bästa som hänt på länge. TACK igen.
Finns det möjlighet vara medlem i Sweddit?
Hälsningar Cejdy
Hurra! Lite överraskad att det fungerade faktiskt.
submitted by Hildingding to sweden [link] [comments]


vlogg: JAG FÅR BREV FRÅN MÖRDARE - YouTube Att skriva ett brev på svenska till en kompis att bjuda ... 2. Personligt brev - FRÅN CV TILL ANSTÄLLNING Skriv ett brev till en kompis - med text - YouTube Atle - Brev Till Gud - ( Gudde dizz) Frälsningsbönen - YAHUSHUA/Jesus älskar dig Sergej fick bönesvar med posten Kristna som inte predikar om helvetet, lydnad till Gud och Satan själv har ljummet beteende! Du har fått ett brev från Gud... - YouTube Jag fick ett brev med en fascinerande och ovanlig berättelse från en följare...

Ett brev från Gud - Webbkyrkan.se Webbkyrkan.se

 1. vlogg: JAG FÅR BREV FRÅN MÖRDARE - YouTube
 2. Att skriva ett brev på svenska till en kompis att bjuda ...
 3. 2. Personligt brev - FRÅN CV TILL ANSTÄLLNING
 4. Skriv ett brev till en kompis - med text - YouTube
 5. Atle - Brev Till Gud - ( Gudde dizz)
 6. Frälsningsbönen - YAHUSHUA/Jesus älskar dig
 7. Sergej fick bönesvar med posten
 8. Kristna som inte predikar om helvetet, lydnad till Gud och Satan själv har ljummet beteende!
 9. Du har fått ett brev från Gud... - YouTube
 10. Jag fick ett brev med en fascinerande och ovanlig berättelse från en följare...

Sergej hade aldrig hört talas om Jesus. Men när han plötsligt fick ett brev från en okänd man insåg han att Gud hade hört hans desperata bön. I dag är han pastor och ansvarig för ... Träna dig på att skriva ett brev på svenska till en kompis och bjuda över din kompis hem till dig för att fira julafton genom att göra alla övningar i denna ... Mikael från Göteborg skickade ett brev till mig, som är en berättelse från en man med en mycket unik och fantastisk gåva (men skrämmande). Jag läser upp hans brev för er i denna video ... Nämn dem, säg sedan till Honom att du är ledsen, be Honom att förlåta dig! ... Du har fått ett brev från Gud... - Duration: 5:31. skogavideo 13,172 views. ... 5 Minuters bön innan man ... Du har fått ett brev från Gud. Vågar du öppna det? This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Jaa, alltså, det är så jäkla underligt det här med breven som trillar in från män i häkten och olika anstalter. Jag tar för givet att breven är äkta. De är a... Se videon där jag exponerar djävulen här: https://youtu.be/7DybEqYzwf0 --- Spellista 1 med videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHhLkcH8aRE9XuyNToi... Sfi, kurs B Sfi, Axel Weüdelskolan, Kalmar Vill du se mer av mitt och mina kollegors arbete så kolla in siten: https://sites.google.com/a/ksgyf.se/kalmarsfi/ ....